قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی |09126000200 | قفسه بندی پیچ و مهره ای | قفسه بندی سوپر مارکت | قفسه فروشگاهی | 110::قفسه بندی انبار- راک سنگین | توضيحات
 
    110::قفسه بندی انبار- راک سنگین

110::قفسه بندی انبار- راک سنگین

110::قفسه بندی انبار- راک سنگین

تعداد بازديد : 3241 | دسته بندي : قفسه بندی انباری110::قفسه بندی انبار- راک سنگین

قابل پیاده سازی برای ارتفاعات مختلف که شامل پایه راک، بازو راک و کفپوش راک میباشد و با تحمل بار هر متر مربع 500 کیلوگرم بسیار مقاوم میباشد.