قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی |09126000200 |قفسه بندی انباری | سیستم ورود و خروج فروشگاهی | توضيحات
 
    سیستم ورود و خروج فروشگاهی

سیستم ورود و خروج فروشگاهی

سیستم ورود و خروج فروشگاهی

تعداد بازديد : 7612 | دسته بندي : راهبند فروشگاهی استیلاز جمله ویژگی های سیستم ورود و خروج و یا گیت های ورود و خروج تولیدی توسط قفسه بندی مهدیخانی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- ساخت با پروفیل و لوله بسیار محکم

- رنگ ، آبکاری کروم و پوشش عالی

- نظم بخشیدن به پروسه ورد و خروج در فروشگاهها