قفسه فلزی | قفسه بندی راک صنعتی |09126000200 | قفسه پیچ و مهره ای | 101:: قفسه بندی انباری راک | توضيحات
 
    101:: قفسه بندی انباری راک

101:: قفسه بندی انباری راک

101:: قفسه بندی انباری راک

تعداد بازديد : 8032 | دسته بندي : قفسه بندی انباری101:: قفسه بندی انباری راک

این تصویر نمونه ای از قفسه انباری راک نصب شده توسط صنایع قفسه بندی مهدیخانی میباشد.