قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی |09126000200 |قفسه بندی انباری | قفسه بندی فروشگاهی گرد | توضيحات
 
    قفسه بندی فروشگاهی گرد

قفسه بندی فروشگاهی گرد

قفسه بندی فروشگاهی گرد

تعداد بازديد : 14722 | دسته بندي : قفسه بندی فروشگاهی قفسه بندی فروشگاهی گرد و یا قفسه بندی فروشگاهی کیکی

از ویزگی های این نوع از قفسه بندی به موارد زیر می توان اشاره نمود:

- قابل طراحی در ارتفاع ثابت 2 متر

- تعداد طبقات 5 طبقه 

- قرار گرفتن حفاظ به صورت گرد بر روی طبقات 

- رنگ الکترو استاتیک و پوشش عالی

- قابل استفاده در انواع فروشگاهها ، سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها

- عمق طبقات 1 متر طبقه اول ، 80 سانتی متر طبقه دوم ، 70 سانتی متر طبقه سوم ، 60 سانتی متر طبقه چهارم ، 50 سانتی متر طبقه پنجم